eXe – eLearning XHTML editor

Program eXe používám při výrobě e-learningových kurzů. Jedná se o vývojové prostředí založené na Mozilla Firefoxu. Výstupem jsou HTML stránky nebo balíček SCORM, který lze načíst do mnoha LMS – hlavně Moodlu, který používáme.

Překlad započali kolegové (a kolegyně) v QCM, já v něm pokračuji. Program se bohužel nevyvíjí podle mých představ, část anglicky psaých textů se přesunuje do JavaScriptových konstant, které nelze centralizovaně lokalizovat. Vývoj sleduji, ale už ne příliš aktivně. Vzhledem k zřejmě nulové české uživatelské základně jsem nepokračoval v zamýšleném překladu manuálu.