Konferencia o otvorenom softvéri v Žiline 1.-4.7.2010

V dňoch 1. – 4. júla 2010 sa v priestoroch Žilinskej univerzity uskutoční odborná konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf2010), ktorá je stretnutím ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér a otvorené informačné technológie (tvorba, využitie, komplexné riešenia na základe otvoreného softvéru a hardvéru). OSSConf 2010 je po prvýkrát organizovaná pod hlavičkou Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT) a rovnako po prvýkrát tu bude udelená Cena SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami.

OSSConf 2010 je ďalším pokračovaním série konferencií zameraných na otvorený softvér, ktoré začali ako špecializovaná sekcia v rámci konferencie Aplimat (2007, 2008) a viedli k prvej slovenskej samostatnej konferencii o otvorených technológiách OSSConf09. Počas troch dní konferencie OSSCOonf2010 odznie celkove 45 príspevkov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém – od vyslovene špecializovaných, až po témy, u ktorých očakávame záujem širokej verejnosti. Prijaté príspevky budú publikované v tlačenom zborníku, pričom vybrané z nich budú zverejnené v časopisoch Posterus a OpenMagazin, a prípadne na portáli Geoinformatika.sk.

Na konferencii odznejú aj tri pozvané prednášky, ktoré prednesú výrazné osobnosti českej open source scény – Vlastimil Ott, Jiří Rybička a Petr Kovář. Z ostatných prednášok by sme chceli záujemcov upozorniť na príspevky vývojárov zo spoločností Red Hat a Novell, na sekciu o použití otvoreného softvéru v geografických informačných systémoch a na prednášku Petra Ferschmanna z českej spoločnosti WinStrom, ktorá na Slovensku po prvýkrát predstaví multiplatformový účtovnícky systém FlexiBee.

Konferencia sa koná v areáli Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Vstup je voľný, viac informácii o programe možno získať na stránke OSSConf2010. Každý účastník konferencie získa DVD s najnovšou verziou populárnej linuxovej distribúcie Ubuntu 10.04. Súčasťou konferencie bude odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za študentské práce s témou otvoreného softvéru. Zúčastnilo sa 18 bakalárskych a diplomových prác z Českej republiky a zo Slovenska. Odmenené budú tri najlepšie práce.

Sponzori OSSConf2010 a Ceny SOIT a Liberixu

Slovenská informatická spoločnosť, HP Slovensko, Red Hat Czech, Žilinská univerzita, Gista Open Technologies, Internetové knihkupectví U Marečka, Liberix, Winstrom

Kontakt

Miloš Šrámek, sramek.milos@gmail.com

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

SOIT je občianske združenie, ktoré podporuje tvorbu, používanie a šírenie slobodného a otvoreného softvéru, otvorených štandardov a otvoreného obsahu. SOIT združuje nielen IT odborníkov, ale aj bežných užívateľov otvoreného softvéru a otvoreného obsahu. SOIT organizuje pravidelné konferencie a semináre a tiež zastrešuje projekt Slobodný otvorený softvér (SOS) pre školy, ktorý rozširuje možnosti používania voľného softvéru vo vyučovacom procese. Viac informácií nájdete na adrese https://www.soit.sk

Liberix

Liberix je obecně prospěšná společnost založená za účelem propagace volně šiřitelného softwaru a otevřených technologií. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerčním sektorem. Věnuje se osvětě, vzdělávání a organizaci propagačních akcí. Společnost sídlí v Olomouci, více informací naleznete na adrese www.liberix.cz.