Nova v řízení kvůli reportáži Mikrobus smrti

Nedávno jsem psal o reportáži, kterou odvysílala Nova. Dnes cituji z dokumentu na webu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Tisková zpráva z 4. zasedání, konaného ve dnech 26. 2. 2008 – 27. 2. 2008

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání


– zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním reportáže Mikrobus smrti v rámci pořadu Televizní noviny dne 14. února 2008 od 19:30 hodin na programu Nova se mohl dopustit porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost

Vím, že se asi ni moc nezmění, ale uklidňuje mě trochu, že se tomu někdo věnuje.