Ukázal jsem školákům v Karviné, jak vypadá Ubuntu

V říjnu jsem si několikrát zopakoval, jaké to je být nahý v trní nebo beranem v jámě lvové. Sice to nebylo úplně učení, bylo to v kině a jen chvilku, ale dalo to hodně práce. Vysvětloval jsem dětem, co je to legální software a proč by měli používat Ubuntu a nekrást Windows. A těch dětí bylo celkem 500.

Přečíst celý článek > Ukázal jsem školákům v Karviné, jak vypadá Ubuntu

Aktuální dění v Liberixu – profilování činností a nové možnosti

Liberix se začíná poměrně jasně profilovat – poslední dobou navštěvuji semináře a konference spjaté se školstvím a je mi stále jasnější, že tam je třeba působit a začít orat ono obrovské pole. Ačkoliv jsem pár let učil, nemyslím si jako mnozí čtenáři, že znám všechny důvody a příčiny, proč se nedaří zavést tzv. volně šiřitelný software do škol.

Přečíst celý článek > Aktuální dění v Liberixu – profilování činností a nové možnosti