Neptejte se úřadu „proč“, požadujte vysvětlení nebo zdůvodnění

Něco vás štve, chcete znát důvod, proč tomu tak je nebo není, tak se nějakým způsobem zeptáte zodpovědného úřadu. Může se to týkat tiskové zprávy nebo třeba veřejných záchodů. Neptejte se ale „proč“, i když je to jediná otázka, kterou máte na jazyku. Úředník tímto způsobem neuvažuje, myslí v kontextu zákonů a nařízení a tam na „proč“ není místo.

Taky jsem tam minule byl a přemýšlel jsem, k čemu jsou, když jsou zavřené – zrovna v sobotu, když je město plné turistů. Jenže úředník tak nemyslí, on to vidí zcela jinak. Cituji článek:

V následujícím dotazu se ptá čtenářka na veřejné toalety v Opavě. „Proč nejsou veřejná WC v Opavě v provozu nonstop i během celého víkendu? Kam máme o víkendech chodit?“ ptá se žena.

Na její dotaz odpovídá provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

„Veřejné toalety na Popské a Krnovské ulici jsou otevřeny od pondělí do pátku denně od 8 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Toalety v parkovacím domě jsou v letním období otevřeny nonstop,“ uvedl Girášek.

„Samozřejmě, že v případě konání různých akcí, které často probíhají v centru města na Horním nebo Dolním náměstí, je provozní doba prodloužena dle momentálních potřeb. Jak jsem již výše uvedl, veřejná toaleta v parkovacím domě je otevřena nonstop, takže ji lze využít také v sobotu a neděli,“ doplnil.

Pan Girášek se otázkou „proč“ nezabývá, neboť odpověď pochopitelně nezná, on se řídí nařízeními, která byla stanovena. Nikdo se nezabýval tím, proč veřejné toalety za Slezankou o víkendu otevírat, když jsou přece v parkovacím domě. Nehledaly se odpovědi, jestli polští nebo němečtí turisti budou hledat parkovací dům, když je to přepadne na Ostrožné. Samotní úředníci samozřejmě na veřejné záchody nechodí, a pokud chodí, moc dobře vědí, které zrovna mají otevřené.

Všimněte si také, že ve dvou odstavcích lze jednu informaci sdělit dvakrát.

Takže, čtenářko, špatná otázka. Otevřena jsou, choďte do parkovacího domu, nebo si to zase odneste domů. Měla jste žádat podání informace o zdůvodnění stanovení provozní doby veřejných toalet…

Opavský Deník, Proč jsou veřejné záchody o víkendu zavřené, cit. 18.6.2010