Školil jsem: Informační management v neziskových organizacích

V pátek jsem v Praze pod střechou Neziskovek.cz realizoval školení Informační management neziskové společnosti. Jedná se průřezové téma, jež pracovníky neziskových organizací seznamuje se technologiemi, které mohou pro svou činnost využít, jaké to má okolnosti a náklady.

Poznámka mimo. Rozhodl jsem se své podnikání obohatit o účast v provizních programech. Pokud kliknete na některý z níže uvedených odkazů a později začnete službu používat, mám šanci získat provizi.

 

Přítomno bylo šest účastníků a zabývali jsme se tématy jako webové redakční systémy (CMS), wiki, aplikace pro správu informací o partnerech, darech, činnostech (CRM), okrajově HRM (personalistika) a DMS (správa dokumentů). Dále jsme obsáhle řešili sdílení informací (pošta a kalendáře Googlu), sdílení, přenos, synchronizace a zálohování dat (zejména Dropbox), vytváření bezpečného hesla a jeho ukládání, řeč přišla i na projektové řízení, resp. delegování práce, použití vhodného softwaru pro rozesílání newsletterů a související zákony.

Zdá se, že se mi postupně plní jeden z letošních cílů – stát se kmenovým lektorem Neziskovek.cz, jedné z nejvýznamnějších organizací, která už snad dvacet let podporují třetí sektor.