Jak napsat životopis?

Jak se píše strukturovaný životopis? Článek, který zaujme zejména maturanty a studenty obecně.

Jak napsat životopis?

Jak začít?

Životopis je klíčový dokument, který má zdůraznit Vaši hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele ve smyslu: tohle jsem dokázal a totéž udělám i pro vás. Nejdůležitějším pravidlem při psaní životopisu je autenticita: musíte si ho sestavit sami! Pokud si na tuhle práci najmete „profesionálního spisovatele“, Váš životopis bude sice po formální i obsahové stránce perfektní, zato mu bude chybět jedinečnost, dotek Vaší osobnosti. Riskujete také, že takový „životopis na zakázku“ nebude přesně zacílen na místo, o které se ucházíte. Klidně si nechte poradit v otázkách uspořádání nebo grafické úpravy, ale výslednou podobu životopisu ponechte jen na sobě.

Životopis zásadně není slohové cvičení!

Vaše C.V. musí hovořit už při zběžném pohledu. Pište vždy strukturovaně. Není třeba psát celé věty, raději vyjádřete hlavní myšlenky v bodech. Pozor, se stručností to však nepřežeňte! Dobře si rozmyslete vše důležité o své osobě a zapište si v bodech poznámky, abyste na něco nezapomněli.

Vaše C.V. musí být poutavé!

Mějte na paměti, že nejste jediní, kdo se o určitou pozici ucházíte, ale jako jediní ji chcete získat. Dbejte na grafickou úpravnost a přehlednost, list kvalitního papíru musí mít velikost A4, měl by být čistý, bílý. Není přípustné vytrhnout list ze sešitu, ani když ostřihnete kraj. Pište nejlépe na počítači, ručně psané C.V. povídá o Vás někdy více, než byste chtěli a klade na vás navíc další nároky týkající se především čitelnosti a „vzhlednosti“ vašeho písma. Zvýrazněte hlavní údaje, pohrajte si s výběrem písma, zvolte klidně netradiční grafiku a tvary, avšak zachovejte vkusnost a čistotu stylu! Pokud Vaše C.V. bude jiné v pozitivním slova smyslu, potom zaujme.

Při vytváření životopisu dbejte na grafickou jednoduchost a přehlednost, tzn. vyvarujte se zvláštních typů písmen nebo zvláštní grafické struktury. Účelem životopisu je především snadná orientace v množství informací. Složitější úpravy tuto orientaci mohou znemožňovat nebo nemusí působit dobrým dojmem.

Psát životopis rukou, pokud si to zaměstnavatel nepřeje kvůli využití ke grafologickému posudku, se nehodí. Životopis má být stručný, obsahovat jen podstatné údaje. Za odpovídají rozsah jsou považovány dvě strojopisné strany.

Životopis může mít různou podobu, pamatujte ale, že zpravidla vždy je vaší první vstupní „vizitkou“. Je vypovídající nejen samotnými holými fakty – daty a údaji, ale i stylem zpracování – úpravou, přehledností, úplností. Je to vaše prezentace, a tak mnohdy v rozhodnutí, zda-li budete přizváni k osobnímu pohovoru, nerozhoduje jen obsahová stránka (praxe, zkušenosti, dovednosti…), ale i forma.

Ani podceňování ani přeceňování není správnou cestou pro první kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, nebo s personální agenturou. Přílišná stručnost ani předkládání detailních informací, případně rodinných ság, není vhodnou formou.

Váš životopis by měl být doprovázen pouze dopisem, pokud nejsou výslovně žádány určité přílohy (certifikáty o absolvovaném školení atd.). Přikládat k Vašemu životopisu vysvědčení ze školy nebo kopii maturitního vysvědčení je zbytečné. Pokud bude mít zaměstnavatel o některé další dokumenty zájem, požádá Vás o jejich doručení během osobního interview.

Pokud je volba stylu životopisu na Vás, můžete se rozhodovat mezi typem strukturovaného a volného životopisu.

Strukturovaný životopis
Ve strukturovaných životopisech jsou uváděná holá fakta sdělovaná stručnou, výstižnou formou, možné formulace jsou volnější (na rozdíl od osobních dotazníků, které některé firmy předkládají uchazečům ještě při prvním osobním setkání).
Volný životopis
Oproti tomu volný životopis (zde je dovoleno i psaní rukou na nelinkovaný papír) je informačně vydatnější, uchazeč může o své profesní dráze psát v širších souvislostech.

Protože většina personalistů upřednostňuje pro větší přehlednost životopis strukturovaný, doporučuje se uchazečům (pokud není požadavek firmy jiný) používat právě tento styl (nejlépe psaný na PC).

Co byste neměli zapomenout

 • Rozsah životopisu by měl být maximálně dvě strany A4. Piště stručně a výstižně, zaměstnavatelé a personální pracovníci obvykle nemají čas ani chuť číst příliš rozsáhlé materiály.
 • Všechny klíčové údaje o Vaší osobě by měly být vypsány na první straně životopisu. Pokud tomu tak není, je dobré přidat na první stranu krátký obsah či shrnutí.
 • Váš životopis by mělo především reprezentovat. Pokuste se vytvořit vizuálně přitažlivý dokument. Používejte široké okraje a hodně volného místa mezi odstavci, abyste usnadnili čtení.
 • Pokud si nejste čímkoli jisti, raději vypusťte všechny informace, které by mohly vést k Vašemu vyřazení.
 • Nejvíc prostoru věnujte popisu Vašeho posledního zaměstnání. Zaměstnavatele zajímají víc Vaše současné zkušenosti než znalosti získané na úsvitu Vaší kariéry.
 • Doporučujeme Vám seřadit popisované události vždy chronologicky a zpětně, tj. od posledního zaměstnání až po první a od nejvyššího dosaženého vzdělání až k nejnižšímu.
 • Nezapomeňte vyzdvihnout Vaše aktivity a zájmy, především pokud podporují váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci a rozhled.

Co byste ve vlastním zájmu zapomenout měli

 • Nemusíte na sebe v dobré vůli prozradit všechno. Například informace o tom, proč odcházíte z Vašeho současného zaměstnání by nemusela na personální pracovníky působit dobře. Podobné choulostivé informace můžete zmínit během pohovoru.
 • Při psaní životopisu nepoužívejte zkratky. Technický žargon je přípustný pouze v případě, že se ucházíte o některé vysoce specializované pozice.
 • Do životopisu nepatří údaje, které nemají přímý vztah k vašim profesním cílům (např. osobní informace).
 • Nepoužívejte výstřední grafickou úpravu dokumentu, umělecké styly písma, barevný nebo hlavičkový papír ani jiný formát než A4.
 • Pokud je třeba k životopisu přiložit fotografii, používejte výhradně snímky pořízené na doklady.
 • Nezdůrazňujte příliš vaše vzdělání. Pokud máte praxi delší než pět let, prodáváte svoji práci, nikoli akademický titul.
 • Nenechávejte mezi jednotlivými zaměstnáními žádné časové mezery. Jako časový údaj používejte raději roky než měsíc a rok.

Co by měl životopis obsahovat?

osobní data
jméno, příjmení, titul, datum narození, rodinný stav, adresa trvalého bydliště včetně telefonického příp. e-mailového kontaktu
vzdělání
časově rozlišené od-do, uváděné ve zpětné chronologii – školy, kurzy, příp. způsob zakončení; vyvarujte se zbytečného uvádění např. tří základních škol a v kterých letech jste kam přestupovali
pracovní zkušenosti
opět časově rozlišené od-do, uváděné ve zpětné chronologii – společnost, funkce + příp. stručný heslovitý popis hlavní náplně práce nebo uvedení zodpovědnosti
ostatní dovednosti a zkušenosti
cizí jazyky, práce s PC, ŘP, apod.
zájmy a záliby
hra na hudební nástroj, oblíbené sporty apod.
reference
Některé firmy vyžadují před přijetím pracovníka reference na jeho osobu, uveďte proto jména, povolání a kontakt na osoby, které souhlasí s poskytnutím referencí na vaši osobu.
datum a podpis
Jsou nedílnou součástí životopisu. Budete-li se ucházet o pozici u zahraniční společnosti, je pravděpodobné, že budete muset předložit i životopis v cizím jazyce. Zpracujte ho tedy na Vaší úrovni znalosti jazyka, předejdete tak zbytečným nepříjemným situacím, k nimž může při následném pohovoru dojít.

Než tedy příště odešlete životopis spolu s průvodním dopisem plným klišé a prázdných slov, zamyslete se nad následujícími otázkami: Proč chci pracovat zrovna v této společnosti? Co mohu tomuto zaměstnavateli nabídnout? V čem se odlišuji a v čem jsem lepší než ostatní uchazeči se stejným vzděláním a podobnou profesní historií? Odpovědi na tyto otázky by měly být obsaženy v dopise, kterým uvedete svůj životopis. Čas, který každé odpovědi věnujete, je investicí do vaší budoucnosti. Snažte se, aby působila individuálním a autentickým dojmem a zároveň stručnou a přehlednou formou obsahovala všechny informace, které její příjemce potřebuje, aby se mohl rozhodnout, zda vás zařadí do dalšího výběru pro danou pozici. Výstižné odpovědi na výše uvedené otázky jsou také výbornou přípravou na přijímací pohovor, během něj se těmto otázkám zcela jistě nevyhnete. Příprava na tyto otázky je nezbytná, neučte se ovšem odpovědi nazpaměť, to také nepůsobí autenticky, snažte se odpovědět sami sobě a vytvořte si osnovu, která vám pak „na živo“ pomůže přesvědčivé odpovědi rekonstruovat.

Při psaní životopisu se rozhodně nevyplatí lhát. Má-li váš profesní životopis nějaká slabá místa, otevřeně se k nim přiznejte, je to lepší než omluvy. Nikdy ovšem neříkejte „to neumím“, ale naopak – „chci se to naučit“. Uvědomte se, co opravdu dělat chcete a snažte se, aby váš životopis měl promyšlenou strukturu, která k tomuto cíli vede. I v případě, kdy se ucházíte o práci ve zcela jiné oblasti, můžete (a musíte) najít jakési jádro, které spojí vaši minulost s pozicí, o kterou se ucházíte. Zároveň ale také máte šanci prezentovat názory a schopnosti člověka „zvenčí“, který bude pro firmu přínosem.

A na závěr praktická rada: Komu chybí temperament, použije ornament.

Zdroje

13 komentářů u „Jak napsat životopis?“

 1. Mám jednu malou prosbu, jestli byste mohli zveřejnit malou názornou ukázku než zdlouhavé texty.
  Děkuji

 2. Jak si na tom s tím svým životopisem? Celkem bych si ho i přečetl 🙂 Vzhledem k tomu, že si nedávno měnil zaměstnání, tak by si mohl něco mít sepsané 😉

 3. Tak trošku mi nesedí odpor ve větách: „pohrajte si s výběrem písma, zvolte klidně netradiční grafiku a tvary“ a v následujícím odstavci: „vyvarujte se zvláštních typů písmen nebo zvláštní grafické struktury“

Komentáře nejsou povoleny.