OpenOffice.org: Jak spočítat buňky

Rozhodl jsem se věnovat různým věcem, na které narážím při práci s OpenOffice.org. Ať si kdo chce, co chce, blogy o tomto kancelářském balíku u nás nejsou, lidi OOo neumí používat a pak se člověk dočte, co všechno TO neumí. Někdy budu psát o drobnostech, ale stojím si za tím, že každá drobnost může někomu pomoci. Už teď děkuju Hanusovi, který je mým rádcem. Nedělám si patent na rozum, tohle je určeno k diskuzi…

Takže: máme buňky, které obsahují text, nebo číslo (jiné varianty pomíjím). Potřebujeme je spočítat. Co s tím?

Je potřeba použít funkci a dát jí správné parametry. Funkce je COUNT a COUNTA. Nápověda o nich říká tohle:

COUNT
Zjistí, kolik čísel je v seznamu argumentů. Textové záznamy jsou ignorovány.

Syntaxe
COUNT(Hodnota1;Hodnota2;...;Hodnota30)
Hodnota1; Hodnota2 ... je až 30 hodnot nebo odkazů představujících hodnoty.

Příklad
Mají se spočítat hodnoty 2, 4, 6 a osm jako argumenty hodnota1 - hodnota4.
COUNT(2;4;6;"osm") = 3. Počet čísel je tedy 3.

Jako hloupý příklad jsem vytvořil v Calcu tři sloupce – Jméno, Místo a Pohlaví – a naplnil je daty od 3. do 9. řádku, celkem tedy sedm položek. Počítat je samozřejmě můžeme přímo :-), ale co když jich máme 700 nebo 7000?

Umístěte kurzor do buňky, kde chcete mít výsledek. Stiskněte rovnítko =, napište count a levou závorku a tahem myši (držte stisknuté levé tlačítko myši) označte oblast, která se má sečíst, tedy B3 až B9. Oblast se orámuje červeně a do volání funkce se doplní interval B3:B9. Funkci uzavřete pravou závorkou a stiskem enteru (nebo klikněte na zelenou šipku ve vstupním řádku) na listem.

Zjistíte, že výsledkem je nula. To ostatně tvrdí i nápověda. Vyberte buňku, kde je funkce a stiskněte F2 – máte možnost funkci upravit (bývá to krásný způsob, jak si funkci smazat, ale Escape vaše změny zruší a vrátí původní hodnotu buňky). Místo count napište counta. A výsledek? Ano, číslovka sedm, správně.

Teď je potřeba sečíst další dva sloupce. Samozřejmě nebudeme funkci psát do každé buňky, ale prostě ji zkopírujeme – pomocí Ctrl-c a vložíme pomocí Ctrl-v do další buňky. Interval pro funkci se upraví s ohledem na sloupec.

Máme tedy výsledek – počet buněk obsahujících text. Teď ještě sčítání buněk s čísly – slouží k tomu teď již skutečně funkce count. Zastavím se ale u vytvoření číselné posloupnosti. Na obrázku je jednička, chtěli bychom, aby buňky pod ní nabyly vzestupných hodnot, tedy do čísla sedm.

Jedničku napíšeme (může to být jakékoliv číslo, kterým chceme číselnou řadu začít) a všimneme si černého čtverečku v pravém dolním rohu vybrané buňky. To je místo, které uchopíme myší a táhneme (tj. držíme levé tlačítko) směrem, kam se má číselná řada rozvést – zde tedy dolů.

Čísla se doplní – hurá!

Pak již stačí známým způsobem vepsat funkci pro součet, tedy =COUNT(E3:E9) a stisknout Enter.

A je to. 🙂

1 komentář u „OpenOffice.org: Jak spočítat buňky“

Komentáře nejsou povoleny.